eyeOpen.nl maakt gebruik van cookies (en vergelijkbare technieken) voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van tracking cookies, zodat we je ook buiten onze website relevante aanbiedingen kunnen doen. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen en daarmee jouw persoonsgegevens verzamelen. Lees meer over hoe wij met jouw gegevens om gaan.

Het privacystatement van eyeOpen.nl

In dit privacystatement kun je lezen welke gegevens eyeOpen.nl van je verwerkt en waarom eyeOpen.nl dit doet. In dit privacystatement bedoelen we met eyeOpen.nl, Knab Advies en Bemiddeling N.V. Knab Advies en Bemiddeling N.V. heeft ook nog Knab Hypotheken en Knab Verzekeren als handelsnamen.

eyeOpen.nl respecteert jouw privacy en doet er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op jouw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we jouw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we jouw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Het privacystatement van eyeOpen.nl kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacystatement vind je altijd op onze website. Dit privacystatement is op 28 juli 2017 het laatst gewijzigd. We raden je aan dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Wanneer is dit privacystatement van toepassing?

Dit privacystatement is van toepassing op alle gegevens die eyeOpen.nl verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar website en andere diensten.

Wie is verantwoordelijk voor jouw gegevens?

eyeOpen.nl is een handelsnaam van Knab Advies en Bemiddeling N.V. eyeOpen.nl voert onafhankelijke advies- en bemiddelingsactiviteiten en is onderdeel van Aegon.

Knab Advies en Bemiddeling N.V is aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. eyeOpen.nl staat bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd onder nummer 12020760 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27364602. Het bezoekadres van eyeOpen.nl is Meeuwenlaan 100, 1021JL Amsterdam.

De verwerkingen van persoonsgegevens heeft eyeOpen.nl aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Uitleg en opbouw van dit privacystatement

In dit privacystatement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens eyeOpen.nl in dit kader van je verwerkt en voor welke doeleinden we dat doen. Ook leggen we in dit privacystatement uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Voor sommige diensten moet je je apart aanmelden. In dat geval moet je soms ook apart expliciete toestemming geven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Functionaliteiten van de eyeOpen.nl website

Wanneer je een eyeOpen.nl website bezoekt, verwerken wij een aantal gegevens van je om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

Om jou onze website functionaliteiten te kunnen aanbieden

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je onze website bezoekt gebruikt, verwerken wij jouw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites te bieden. Met deze gegevens zijn onze websites in staat om de websites te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat je informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies. Lees meer over cookies.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van jouw apparaat, de bezochte webpagina's, klik- en surfgedrag, de internetbrowser waarmee je surft, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een bezoek of sessie.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

De geaggregeerde gegevens worden opgeslagen bij Google en worden niet verwijderd als je het account verwijderd.

Het afsluiten, administreren en uitvoeren van jouw overeenkomsten via ons

Als je klant van ons wordt, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

Om voor jou een financieel product aan te vragen

Wat houdt dit doel in?

Diensten kun je via het online aanvraagformulier op de website van eyeOpen.nl of via een eyeOpen.nl account of bij een hypotheekaanvraag naast het eyeOpen.nl account met behulp van een adviseur aanvragen. Als je aanvraag akkoord is, dan sturen we een bevestiging per e-mail. eyeOpen.nl verzorgt op basis van jouw gegevens de aanvraag bij de aanbieder, met wie we een afspraak hebben om voor jou direct de verzekering of eventueel via een serviceprovider, het hypotheekkrediet aan te vragen. Kies je een aanbieder, dan geven we jouw gegevens door aan de aanbieder. Deze handelt jouw aanvraag verder af. Als de aanbieder extra informatie nodig heeft om jouw aanvraag volledig te beoordelen, dan vragen wij jou de aanvullende informatie in te voeren. Als de aanbieder de aanvraag accepteert of afwijst, krijg je het bericht per e-mail .

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (zoals je rekeningnummer en of je hebt gekozen voor een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso), Burgerservicenummer, gegevens van identiteitsbewijs, en productspecifieke gegevens zoals, informatie over relevante kennis en ervaring, je salarisgegevens, waarde van de woning, werkgeversverklaring, de datum waarop je het product wilt laten ingaan. Wij vragen bij alle verzekeringen naar strafrechtelijke gegevens. We vragen alleen deze gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Verzekeraars kunnen, in verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid, je gegevens raadplegen en (laten) vastleggen in het Centraal informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeraars. Dit gebeurt door Stichting CIS. Op deze manier willen verzekeraars en volmachtorganisaties risico’s beheersbaar maken en fraude tegengaan. eyeOpen.nl kan als tussenpersoon niet de gegevens in CIS raadplegen en/of vast (laten) leggen. Dit kan wel door de verzekeraar of de volmachtorganisatie worden gedaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS. Het CIS is te bereiken via: Stichting CIS, Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag, p/a Postbus 124, 3700 AC te Zeist.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Als je een product aanvraagt word je klant van eyeOpen.nl, dan bewaren wij je gegevens voor dit doel zolang het product via ons loopt. Bij hyptotheekadviezen/aanvragen bewaren we dat maximaal 10 jaar. Als je aanvraag wordt afgewezen bewaren we jouw gegevens over jouw specifieke aanvraag maximaal 1 jaar.

eyeOpen.nl account

Wat houdt dit in?

Je kan een eyeOpen.nl-account aanmaken via de website. Met een account kun je gebruik maken van alle functionaliteiten van het account, zoals een uitgebreidere hypotheekberekening, inzage in nuttige eBooks of als je een hypotheek wilt aanvragen dan wel advies wilt hebben.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het aanmaken van een account vragen we je de volgende gegevens aan ons te verstrekken: e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), of jij een huis koopt of je hypotheek wilt oversluiten en hoe ver je bent met je huizenjacht.

In je account kun je nog aanvullende informatie toevoegen zoals bijvoorbeeld je NAW-gegevens, inkomensgegevens en waarde van jouw woning en/of te kopen woning, wel of geen scheiding, wel of geen zzp’er. Daarnaast worden bij het aanmaken van een account de gegevens die je hebt ingevoerd bij het gebruik van berekeningstools, waaronder de uitkomsten daarvan, en het downloaden van content, gekoppeld aan en opgeslagen in jouw account.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Als jij je account verwijdert dan worden de gegevens in je account verwijderd. Als je een hypotheek aanvraag hebt gedaan, bewaren we je gegevens ten minste 10 jaar als de aanvraag is geaccepteerd. Als de aanvraag is afgewezen bewaren je gegevens nog 1 jaar.

Om facturen te kunnen sturen

Wat houdt dit doel in?

Wanneer wij helpen met of zonder advies bij het afsluiten van een hypotheek sturen we je per e-mail of per post een factuur. Wanneer de factuur op onze rekening is bijgeschreven, administreren we dat je de factuur hebt betaald.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we jouw NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie.

Berekeningstools op de website

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je een eyeOpen.nl website bezoekt kun je gebruik maken van verschillende berekeningstools om besparingen, maandlasten en hoogte van de hypotheeklening te berekenen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens zoals bruto jaarsalaris, geboortedatum, verplichtingen en leningen, hoogte koopsom, aantal inwoners, postcode, hypotheekvorm, wel of geen scheiding, wel of geen zzp’er gegevens over je huidige hypotheek. Ook van je eventuele partner.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Deze gegevens worden in je account opgeslagen, als je geen account hebt worden deze niet opgeslagen.

Aanmelden voor nieuwsbrieven en of nuttige tips

Wat houdt dit doel in?

Wanneer je daar interesse in hebt kun je je aanmelden voor nieuwsbrieven of nuttige tips. Wij sturen je dan periodiek een nieuwsbrief en/of nuttigs tips. Als je geen interesse meer hebt in deze dienst, kan je je afmelden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij de volgende gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en je aan- en afmelden voor de nieuwsbrief of nuttige tips.

Om contact met je te onderhouden en jouw vragen te kunnen beantwoorden

Wij willen je graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we je snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als je contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. In dit verband verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

Om je vragen en klachten te kunnen behandelen

Wat houdt dit doel in?

Je kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de eyeOpen.nl website, per e-mail, telefoon, Whatsapp, feedback en chat) benaderen met vragen of klachten. Als je contact met ons opneemt zullen wij je persoonsgegevens verwerken om je vraag te beantwoorden. Je kunt ons ook benaderen via social media.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je naam, contactgegevens, je correspondentie met eyeOpen.nl over je vraag en alle overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.

Voor het opnemen van telefoongesprekken

Wat houdt dit in?

Wanneer je contact opneemt met de klantenservice van eyeOpen.nl nemen we het telefoongesprek op. Dat doen we voor trainings- en coachingsdoeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken heb je het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken opnames van telefoongesprekken met de klantenservice van eyeOpen.nl.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren opgenomen telefoongesprekken voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen tot maximaal 7 jaar na het gesprek.

Om trendanalyse uit te voeren

eyeOpen.nl doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij je geanonimiseerde gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

Wat houdt dit in?

eyeOpen.nl voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze producten, diensten en processen te evalueren en aan te passen. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele manier tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We gebruiken gegevens op geaggregeerd niveau.

Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

Wij sturen je graag elektronisch nieuwsbrieven, alerts, en aanbiedingen om je van dienst te kunnen zijn en je te helpen bij het maken van de juiste keuzes indien je een product of dienst wil afsluiten. Wij gebruiken in dit verband jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

eyeOpen.nl kan je met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen

Als je klant van ons bent kunnen wij je via post, e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen. We kunnen je dan service verlenen en sturen je aanbiedingen, alerts of informatie over de producten en diensten van eyeOpen.nl. Wij kunnen je ook met aanbiedingen benaderen op social media platforms zoals Facebook en Twitter. Je kunt je hiervoor afmelden via de link onderaan de e-mail en tijdens ons telefoongesprek met jou.

Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer. Ook niet op jouw social media.

Wat houdt dit doel in?

We verwerken je contactgegevens om je onze nieuwsbrief en aanbiedingen toe te sturen. Indien je deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven wijze.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we je uit/inschrijving voor de nieuwsbrief en jouw contactgegevens (zoals je e-mailadres).

Communicatie via social media

eyeOpen.nl is actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram en LinkedIn. Als je via social media contact opneemt met eyeOpen.nl, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

Om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden

Je kunt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over je persoonlijke situatie. Als je eyeOpen.nl benadert via onze social media-pagina’s kan eyeOpen.nl de gegevens die je aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan je (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die je in jouw vraag aan ons met ons deelt.

Om te kunnen reageren op jouw berichten vragen we je jouw persoonsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Op deze wijze controleren wij of wij met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van jouw gegevens. Als je gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij je e-mailen of telefonisch benaderen. Wij wijzen je erop dat er veiligere methodes zijn om met eyeOpen.nl te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch.

Acties via social media

Als je deelneemt aan acties op de social media-pagina’s van eyeOpen.nl verwerken we jouw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en je te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Jouw contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij jouw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten vragen wij daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen wij je naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

Online conversaties over eyeOpen.nl

Het gebeurt wel eens dat er over eyeOpen.nl wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in je mening over eyeOpen.nl. Op deze manier kunnen wij je in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat je een vraag hebt, dan gaan wij graag met je in gesprek.

Jouw keuze: Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op website

Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op de website

Wanneer je bij opgang van de website ervoor kiest cookies en pixels (verder 'cookies') te laten plaatsen, verwerken wij jouw gegevens om voor jouw relevant te zijn door je informatie en advertenties te laten zien die aansluiten bij jouw interesses en voorkeuren.

Wat houdt dit doel in?

Wij willen zo relevant mogelijk voor je zijn en proberen de website aan te passen aan jouw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door bij de opgang op de website cookies te plaatsen als je hiervoor toestemming hebt gegeven. Wij verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de wijze waarop je de website gebruikt, naar welke inhoud je kijkt en gegevens die je achterlaat op onze website. Wij analyseren jouw gegevens om op onze website en externe websites zoals social media platforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij jouw persoonlijke interesses en voorkeuren. Lees meer hierover in het cookiebeleid. Je kunt altijd via cookie-instellingen jouw voorkeuren en instellingen wijzigen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij jouw inloggegevens, gegevens die je achterlaat op de website, jouw klik- en surfgedrag, IP-adres, jouw productbezit, je adres, klantnummer en geboortedatum.

Trendanalyse

eyeOpen.nl doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij jouw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.

Wat houdt dit doel in?

eyeOpen.nl voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij je ons hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op je gericht zijn. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken voor dit doel gegevens zoals productassortiment en saldogegevens. Voor dit doel gebruiken wij deze gegevens slechts op geaggregeerde basis.

Verstrekking van jouw gegevens aan derden

eyeOpen.nl schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treft eyeOpen.nl de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen jouw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Omdat eyeOpen.nl deel uitmaakt van Aegon, een wereldwijde organisatie, kunnen jouw gegevens ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. eyeOpen.nl zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat jouw gegevens adequaat worden beschermd.

Uitsluitend indien eyeOpen.nl hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandse Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitwisseling van je persoonsgegevens binnen de Aegon Groep

eyeOpen.nl is onderdeel van Knab Advies en Bemiddeling N.V. en maakt onderdeel uit van de Aegon groep. eyeOpen.nl verstrekt geen persoonsgegevens binnen de Aegon Groep.

Beveiliging en fraudebestrijding

eyeOpen.nl heeft adequate maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt eyeOpen.nl jouw gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken wij jouw gegevens voor de volgende doelen:

Beveiliging

eyeOpen.nl gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. eyeOpen.nl heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren jou ook zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan en je inloggegevens, je persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij je jouw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van eyeOpen.nl verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege jouw privacy en veiligheid.

Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

Wat houdt dit doel in?

We verwerken jouw gegevens in dit verband voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, onze medewerkers, onze organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals jouw contactgegevens en gegevens met betrekking tot vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen.

Bewaartermijn

eyeOpen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. de bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Via je eyeOpen.nl-account kun je op ieder moment zelf jouw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wil je weten of alle gegevens die eyeOpen.nl van je heeft ook juist zijn, dan kun je daar navraag naar doen. Binnen 4 weken leveren wij een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Je kunt bij ons hiertoe een verzoek toesturen onder bijvoeging van een kopie van je legitimatiebewijs. eyeOpen.nl kan voor het verzoek tot inzage een vergoeding in rekening brengen volgens het Besluit kostenvergoedingen rechten betrokkenen Wbp.