eyeOpen.nl maakt gebruik van cookies (en vergelijkbare technieken) voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Jouw internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van tracking cookies, zodat we je ook buiten onze website relevante aanbiedingen kunnen doen. Ga je verder op de site? Dan stem je erin toe dat wij cookies plaatsen en daarmee jouw persoonsgegevens verzamelen. Lees meer over hoe wij met jouw gegevens om gaan.

Disclaimer

eyeOpen.nl besteedt veel aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zij plaatst op haar website. Toch kan het voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er onjuistheden op de website staan, waaronder rentepercentages.

Het gebruiken van gegevens en informatie op de website van eyeOpen.nl is geheel voor risico van de gebruiker. eyeOpen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden. In de online module doen we een aantal aannames. Op de plekken waar we met deze aannames werken, geven we dat aan. Een hypotheekadvies is pas compleet na een telefonisch afsluitend adviesgesprek met een Erkend Hypotheekadviseur. Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. We willen je er dus expliciet op wijzen dat eyeOpen.nl niet verantwoordelijk is voor de (financiële) schade die voortvloeit uit jouw beslissingen. De door eyeOpen.nl op of via deze site verstrekte informatie is geen aanbod of financiële dienst. Door het gebruik van de website aanvaard je deze disclaimer, het privacy statement en eventuele wijzigingen daarvan.

Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. eyeOpen.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door eyeOpen.nl of een derde worden beheerd. eyeOpen.nl is ook niet aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van eyeOpen.nl of derden.

De inhoud van deze website, waaronder teksten, vergelijkingen, het matchen, illustraties, grafisch materiaal, namen, logo's, zijn eigendom van eyeOpen.nl en worden beschermd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij eyeOpen.nl dan wel bij derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële, privé doeleinden. Het is de gebruiker van eyeOpen.nl niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren of ten vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eyeOpen.nl.

eyeOpen.nl verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid, zoals beschreven in het privacy statement.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de disclaimer? Stuur dan een e-mail aan info@eyeopen.nl