Als je gaat samenwonen moet je allemaal dingen regelen. Waar gaan we wonen, welke spullen hebben we dubbel en wat missen we nog? Als je daarnaast samen een huis koopt, zijn er nog veel meer zaken waar je over na moet denken. Kopen we het huis samen, hoe doen we het met de financiering? Een ander vraagstuk waar meestal niet veel aandacht aan wordt besteed is pensioen. Dat is immers nog zo ver weg… Maar hoe zit het als je onverhoopt overlijdt? Kan hij of zij in het huis blijven wonen? En krijgt je partner dan een nabestaandenpensioen of moet je het zelf regelen?

Pensioen en samenwonen: toezegging partnerpensioen
Een eerste voorwaarde voor een nabestaandenpensioen is natuurlijk dat je deelneemt aan een pensioenregeling. Doe je dat al? Check dan:

  • of er een partnerpensioen is toegezegd. In sommige pensioenregelingen is er geen toezegging voor partnerpensioen gedaan voor samenlevers;
  • of de regeling eisen stelt aan de duur van je relatie;
  • of het nodig is om bij de notaris een samenlevingscontract te laten opstellen, waarin de in de pensioenregeling voorgeschreven bepalingen zijn opgenomen.

Als laatste is van belang dat je je partner aanmeldt als pensioengerechtigde bij het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij.

pensioen en samenwonen

Franchise bij partnerpensioen
Bij de bepaling van de hoogte van je pensioen houdt je werkgever er rekening mee dat je later AOW krijgt. Daarom bouw je geen pensioen op over je hele salaris, maar wordt er van je salaris een bedrag afgetrokken. Die aftrek heet franchise. Ook bij het partnerpensioen wordt er rekening gehouden met zo’n franchise. Maar meestal zal je partner geen recht hebben op een uitkering van de overheid. Je partner krijgt alleen een nabestaandenpensioen (Anw-uitkering) als hij of zij op de dag van jouw overlijden jonger is dan 65 jaar én:

  • geboren is vóór 1 januari 1950 of;
  • kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar of;
  • voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is.

De uitkering wordt bovendien gekort met eigen inkomen van je partner en is beperkt qua hoogte en duur. Zodra het jongste kind 18 wordt, eindigt de uitkering en is de partner op eigen inkomsten aangewezen. De uitkering is 70% van het netto minimumloon. Heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan wordt de uitkering verhoogd met 20% van het netto minimumloon.

Anw-hiaatverzekering
Soms kun je er in je pensioenregeling voor kiezen om iets extra’s te regelen voor als jij overlijdt. Zolang je single bent hoef je daar niet naar te kijken. Maar als je gaat samenwonen wil je dat misschien herzien. Zeker als je partner van jouw inkomen afhankelijk is en zelf niet genoeg verdient.

Als je partner niet voor een Anw-uitkering in aanmerking komt, is het verstandig om te zorgen voor inkomen voor je partner voor als jij overlijdt. Sluit bijvoorbeeld een Anw-hiaatverzekering af. Deze verzekering keert altijd een vooraf afgesproken bedrag uit, ongeacht het inkomen dat je partner verdient. Soms kan dat via de werkgever, maar zo niet, dan kun je zelf een Anw-hiaatverzekering afsluiten.

Pensioen en samenwonen: wat te doen?
Van belang is dus dat je kijkt wat er gebeurt als een van jullie beiden onverhoopt zou overlijden. Zet de volgende dingen voor jezelf op een rij:

  • Hoe ziet dan de financiële situatie van de langstlevende eruit?
  • Is er recht op partnerpensioen of moet je daarvoor nog dingen regelen?
  • Krijgt de langstlevende een Anw-uitkering of is het verstandig om het inkomen aan te vullen met een Anw-hiaatverzekering?

Het zijn geen leuke dingen om over na te denken, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. En als je het eenmaal goed geregeld is, kun je daarna met een gerust hart gaan slapen.

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Lees ook